Searchsoftware Hire faster

2024 De laatste promo hire faster met Searchsoftware

Searchsoftware Hire faster

Searchsoftware zoek vindt plaats ..repeat

2023 Searchsoftware zo3k v1nd pl44ts r3p34t

Searchsoftware zoek vindt plaats ..repeat

Searchsoftware Slack platform integratie

2022 De nieuwste integratie van Slack in Searchsoftware

Searchsoftware Slack

Searchsoftware Versie 3 trailer

2022 De nieuwste trailer van versie 3 is klaar. Bekijk 'm hier

Searchsoftware V3

Bekijk opnieuw de uitzending van EasyFM over Tech & Innovatie met Karim Schmidt eigenaar van Searchsoftware.

30 januari 2021 De laatste ontwikkelingen op het gebied van recruitment - Tech, de AVG en hoe we software kunnen inzetten om ons werk te vergemakkelijken.

Image alt


Press releases Searchsoftware

In order to receive information or be placed on our mailinglist for future releases, contact the Owner.

Owner 

Searchsoftware
Hollandse Hout 134
8244 GE Lelystad Flevoland
Netherlands

info@searchsoftware.nl

Press release Searchsoftware July 2014.

Predictive searching 
“Did you mean this candidate?” 

It is 2014, the keyword "Big Data" is a topic of discussion. What does this mean for recruitment? Now that everyone can be found online, it is almost unthinkable and strange that there are still recruiters with a pile of printed resumes on their desks. In the world of social media and new technology, it is high time that the search for the right candidate was a lot easier. Wouldn't it be nice if resourcers, recruiters and headhunters were helped in their selection process?

A recruitment system that thinks along with every step in the recruitment process, that is now available! It is software with predictive searching technology. Compare it with T9, the software on your phone that ensures that the correct sentence is made with a few pushes of a button. We don't know any better. Just like when Google finishes our sentences with their autocompleter. Now there is Searchsoftware, an applicant tracking software (ATS) to help recruiters find the right candidate. It is software that automatically fills vacancies with possible candidates. This system requires a few search terms and the push of a button and then comes up with a shortlist of possible candidates. Or the software shows suitable open vacancies when an applicant registers. The advent of Searchsoftware puts an end to outdated recruitment systems.

New technology should make a consumer's life easier,” says Karim Schmidt, owner of Searchsoftware. It is therefore his mission to support the day-to-day work of recruiters. How he does that? Due to his background in computer science and years of recruitment experience, he saw the possibilities that existed to connect new technology and big data in order to be able to bring predicitive recruitment software to the market.

The development of searchsoftware is fully geared to the working method of the modern recruiter. “What you often see with standardized systems is a cut and paste work of updates. A lot of money has been invested in the foundation that was laid years ago and is being built on, ”Schmidt emphasizes. "At Searchsoftware we don't stick to patches, we even overhaul the system when it does not conform the current needs." The development of this second-generation software started in 2006. The reason was more or less out of necessity. While Schmidt's recruitment agency worked with MacBooks and the iPhone, most recruiting software providers only supported Windows computers. In addition, the current offering was considered rather dusty, old-fashioned and administrative. Thus, in 2007 the first version of their own software was launched, under the name: SRCH. In the years that followed, so many updates followed that it was inevitable to start with a complete new version. Since this month, all customers have officially switched to version 2 and the ATS will now continue under the name Searchsoftware. 

Searchsoftware is highly regarded in the field of search & selection. The system is named after where the strength lies: the search for the perfect candidate. Searchsoftware, as the second generation ATS, is now gaining considerable ground in the recruitment world. Both the so-called 3.0 recruiters and the classic executive agencies have switched to this new way of finding candidates. Searchsoftware a big turnaround in recruiting software.

For editors, not for publication: Date press release: 11 july 2014, Amsterdam. 
More info: www.searchsoftware.nl / info@searchsoftware.nl / 06- 55176361 
Author: Jolien Huizinga, PR & Communication.


Persbericht Searchsoftware Juli 2014.

Predictive searching 
“Bedoelde je deze kandidaat?” 

Het is 2014, het kernwoord ‘Big Data’ is onderwerp van gesprek. Wat betekent dit voor recruitment? 
Nu iedereen online te vinden is, is het haast ondenkbaar en vreemd dat er nog steeds recruiters zijn met een stapel geprinte cv’s op hun bureau.
In de wereld van social media en nieuwe technologie wordt het hoog tijd dat de zoektocht naar de juiste kandidaat een stuk makkelijker gaat. Zou het niet fijn zijn als resourcers, recruiters en headhunters worden geholpen in hun selectieproces? 

Een recruitmentsysteem dat meedenkt bij elke stap in het recruitmentproces, dat is er nu! Het is software met predictive searching technologie. Vergelijk het met T9, de software op je telefoon die ervoor zorgt dat met een paar drukken op de knop de juiste zin gemaakt wordt. We weten al niet beter. Net zoals wanneer Google onze zinnen afmaakt met hun autocompleter.
Nu is er Searchsoftware, een applicant tracking software (ATS) om recruiters te helpen in de zoektocht naar de juiste kandidaat. Het is software dat automatisch vacatures aanvult met mogelijke kandidaten. 
Dit systeem behoeft enkele zoektermen en een druk op de knop en komt vervolgens met een shortlist van mogelijke kandidaten. Of de software toont passende open vacatures, wanneer een sollicitant zich aanmeldt. De komst van Searchsoftware, maakt een eind aan verouderde recruitmentsystemen. 

“Nieuwe technologie moet het leven van een consument gemakkelijker maken”, zo vindt Karim Schmidt, eigenaar van Searchsoftware. Het is dan ook zijn missie om de dagelijkse werkzaamheden van recruiters te ondersteunen. Hoe hij dat doet? Door zijn achtergrond in informatica en jarenlange recruitmentervaring zag hij de mogelijkheden die er waren om nieuwe technologie en big data met elkaar te verbinden, om zo predicitive recruitmentsoftware op de markt te kunnen brengen. 

De totstandkoming van Searchsoftware is volledig afgestemd op de werkwijze van de moderne recruiter. “Wat je vaak ziet bij de gestandaardiseerde systemen is een knip-en-plak werk van updates. Er is veel geld gestoken in de basis die jaren geleden is gelegd en daar wordt op voortborduurd”, benadrukt Schmidt. “Bij Searchsoftware doen we niet aan pleisters plakken, we nemen het systeem telkens op de schop wanneer het niet conformeert aan de huidige tijd en wensen.” De ontwikkeling van deze tweede-generatie software begon in 2006. De reden was min of meer noodgedwongen. Terwijl bij het recruitmentbureau van Schmidt werd gewerkt met MacBooks en de iPhone, ondersteunden de meeste recruitmentsoftware aanbieders alleen Windows computers. 
Daar kwam bij dat het huidige aanbod nogal stoffig, ouderwets en administratief bevonden werd. Zodoende werd in 2007 de eerste versie gelanceerd van hun eigen software, onder de naam: SRCH. Er volgden in de jaren daarna zoveel updates, dat er besloten werd om aan een nieuwe versie te werken. Sinds deze maand zijn alle klanten officieel over op versie 2 en gaat het ATS nu verder onder de naam Searchsoftware. 

Searchsoftware gooit hoge ogen op het gebied van searching & selectie. Het systeem is vernoemd naar waar de kracht ligt: de search naar de perfecte kandidaat. Inmiddels wint Searchsoftware, als tweede generatie ATS, flink terrein in de recruitmentwereld. Zowel de zogenaamde 3.0 recruiters, als de klassieke executive bureaus zijn overgestapt naar deze nieuwe manier van kandidaten vinden. Er is sprake van een omslag in recruitmentsoftware. 

Voor redactie, niet voor publicatie: Datum persbericht: 11 juli 2014, Amsterdam. 
Meer info: www.searchsoftware.nl / info@searchsoftware.nl / 06- 55176361 
Schrijfster: Jolien Huizinga, PR & Communicatie.